Szklarska Poręba, 16-20 czerwca 2010
7:00 - 8:00 Śniadanie
8:00 Wyjazd i zwiedzanie     
Parku Miniatur w Kowarach
13:00 - 13:45 Obiad w Krzeszowie
14:00 - 15:30 Zwiedzanie zabytków Krzeszowa
16:00 Wyjazd do Szklarskiej Poręby
19:00 Podsumowanie rajdu:
Ogłoszenie wyników, Wręczenie nagród
20:00 - 2:00 Uroczysta kolacja  i spotkanie przy
muzyce
7:30 - 9:00 Śniadanie
10:00 Pożegnanie i wyjazd gości
do 18:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18:30 -19:30 Kolacja
20:00 Uroczyste otwarcie Rajdu, Spotkanie
informacyjne
7:30 - 8:30 Śniadanie
od 9:00 Realizacja programu grup rowerowych i
piechurów
18:30 - 19:30 Obiadokolacja
Czas wolny
7:30 - 8:30 Śniadanie
od 9:15 Realizacja programu grup rowerowych i
piechurów
18:30 - 19:30 Obiadokolacja
Czas wolny
* Zastrzega się zmiany w programie